Browsing: เส้นเลือดขอด

การดูแล เส้นเลือดขอด ด้วยตนเอง เราไม่สามารถป้องกันการเกิด เส้นเลือดขอด ได้เนื่องจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลายปัจจัยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้้น พันธุกรรม แต่เราสามารถลดอาการของ เส้นเลือดขอด ที่มีอยู่ด้วยการลดปัจจัยการเกิด เส้นเลือดขอด อื่นๆที่เราสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

เส้นเลือดขอด การรักษา  การรักษา เส้นเลือดขอด มีหลายวิธี หลักการคือการทำลายเส้นเลือดขอดที่บริเวณผิวหนัง โดยการใช้เลเซอร์ สารเคมี ยา คลื่นวิทยุหรือการผ่าตัดออก แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน หลัง การรักษาเส้นเลือดขอด สามารถกลับเป็นได้ใหม่ขึ้นกับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของผู้ป่วย และการรักษาได้ทำ การรักษา ที่ต้นตอของเส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด สาเหตุ การรักษา ตอนที่ 1 เส้นเลือดขอดหน้าตาเป็นยังไง สำหรับขาโดยทั่วไปเราจะมองเห็นเส้นเลือดดำที่ผิวหนังได้เฉพาะบริเวณข้อเท้า เท้า หลังเข่า บริเวณอื่นที่พบเส้นเลือดดำโตมองเห็นชัดเจนถือว่าเป็นเส้นเลือดขอด แต่อาจมองเส้นเลือดได้มากขึ้นในคนที่ผิวขาว เส้นเลือดขอดจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดดำโป่งโตคดเคี้ยว อาจมีอาการปวดและบวมบริเวณน่องเมื่อยืนนานๆร่วมด้วยได้ click เพื่อดูภาพเส้นเลือดขอด