Browsing: รอบดวงตา

ไขมันใต้ผิวหนัง เปลือกตา
รอบดวงตา 0

หลายคนอาจพบมีแผ่นสีเหลืองเหมือนไขมันที่บริเวณรอบตา เปลือกตา ไขมันใต้ผิวหนัง เปลือกตา นี้คืออะไร? บอกถึงระดับไขมันสูงในตัวหรือไม่มาดูกันค่ะ