power by skinanswershop.com

หลังหยุดยา Finasteride ผลข้างเคียงจึงจะหายไป ?

0

Finateride เป็นยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาผมบางจากกรรมพันธุ์

ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่ถึงแม้จะพบได้ไม่มาก

แต่ก็เป็นที่กังวลของหนุ่มๆหลายคนที่plan จะทำการรักษาด้วยการรับประทานยา Finasteride นี้

คือ ผลข้างเคียงเกี่ยวกับปัญหาทางเพศเช่น อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ความต้องการทางเพศลดลง ปริมาณน้ำเชื้อลดลง

ถึงแม้จะดูน่าเป็นห่วง แต่โอกาสการเกิดผลข้างเคียงนั้นไม่ได้มีมากนัก

คือน้อยกว่าสองเปอร์เซ็น

และจากการทดลองศึกษาผลข้างเคียงของยานี้

ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในกลุ่มชายที่ไม่ได้รับประทานยาเช่นกัน

ในผู้ที่เกิดผลข้างเคียงนั้นบางส่วนจึงบอกได้ยากว่าเกิดจากยาหรือเกิดจากสภาพจิตใจและความเครียด

 

อย่างไรก็ดีผลข้างเคียงเกี่ยวกับสมรรถภาพททางเพศต่างๆ นี้จะหายไปในเวลาไม่เกินห้าวันหลังหยุดยา

ไม่ได้เป็นผลถาวรแต่อย่างใด

ดังนั้นในรายที่มีประวัติทางครอบครัวศรีษะล้านค่อนข้างมาก

และเริ่มมีอาการศรีษะล้าน แนะนำให้พบแพทย์รับยารับประทานเพื่อการรักษา ดูก่อน

ส่วนผลข้างเคียงนั้น หากเกิดขึ้นก็หยุดยาผลข้างเคียงต่างๆก็หายไปค่ะ

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply