power by skinanswershop.com

ปลูกผมหลังผ่าตัดดึงหน้าได้หรือไม่

0

วันนี้หมอได้รับจดหมายสอบถามจากคนไข้ชาวต่างชาติ

ที่บินมาเมืองไทยเพื่อทำการผ่าตัดหลายอย่าง

ทั้งต้องการปลูกผม ดึงหน้า

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วอย่างงี้จะทำอะไรก่อน อะไรหลังดี ต้องเว้นระยะเวลานานเท่าไหร่

คำแนะนำคือ ควรปลูกผมก่อน แล้วจึงค่อยผ่าตัดดึงหน้าต่อค่ะ

เว้นระยะยิ่งนานได้ยิ่งดี

เนื่องจากหลังผ่าตัดดึงหน้า หนังศรีษะจะตึงขึ้น อาจส่งผลต่อการตัดหนังศรีษะในการปลูกผม

โดยเฉพาะการปลูกผมบริเวณพื้นที่มากๆ หรือ mega-session ค่ะ

ถ้ารีบก็อาจจเว้นระยะ สักหนึ่งสัปดาห์ คือ ผ่าตัดปลูกผมก่อน หนึ่งสัปดาห์ ถัดมาก็ค่อย ผ่าตัดดึงหน้าต่อค่ะ

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply