Browsing: เรื้อน

picture : Filipino Boy with Leprosy by moyerphotos on Flikcr.com
เรื้อน 0

สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงโรคเรื้อนกันแล้ว บางคนอาจเคยได้ยินว่าโรคเรื้อนเป็นแล้วแขนขากุด มาดูกันสิว่า โรคเรื้อน คืออะไร ติดต่อยังไงค่ะ