Browsing: ดูดไขมัน

หลายคนที่มีปัญหา ใบหน้าหย่อนคล้อย คงสับสนกับตัวเลือกในการยกกระชับ ทั้งผ่าตัดดึงหน้า ฉีดเมโสลดแฟต ทำเลเซอร์ยกกระชับ วันนี้มาดูอีกตัวเลือกหนึ่งในการยกกระชับลดไขมัน ว่าเป็นอย่างไรกันค่ะ