power by skinanswershop.com

โรคด่างขาว การรักษา

1
picture : che bell'inganno sei, anima mia. by Nainerouge (aka Chicca, aka...) on Flikcr.com
picture : che bell’inganno sei, anima mia. by Nainerouge (aka Chicca, aka…) on Flikcr.com

 

โรคด่างขาว คืออะไร ?

โรคด่างขาว คืออะไร ? โรคด่างขาว การรักษา ทำอย่างไร ? โรคด่างขาว ติดต่อหรือไม่? หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 

โรคด่างขาว คืออะไร ?

โดยปกติผิวหนังของเราที่เห็นเป็นสีน้ำตาล สีเนื้อ เกิดจากสีที่สร้างจากเซลล์เม็ดสีเมลานินที่อยู่ในผิวหนัง

ถึงแม้คนที่เราเห็นว่าผิวขาวก็มีการผลิตเม็ดสีจากเซลล์เม็ดสีเมลานินนี้อยู่

แต่ในคนที่ป่วยเป็นโรคด่างขาวจะพบว่า บริเวณรอยโรคเกิดการสูญเสียเซลล์เม็ดสีโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้เห็นเป็นผิวหนังสีขาวสนิทเหมือนชอล์ก

 

 

โรคด่างขาว เกิดจากอะไร ?

ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรม หรือภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ

 

 

โรคด่างขาว ติดต่อไหม ?

โรคด่างขาว ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อแต่อย่างใด

และเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ส่งผลด้านภาพลักษณ์และจิตใจของผู้ป่วย

 

 

โรคด่างขาว อาการเป็นอย่างไร ?

 • ผื่นสีขาวที่ผิวของเขตชัดเจน สีขาวสนิทเหมือนชอร์ก บอกถึงการหายไปของเซลล์เม็ดสีเมลานิน 
 • พบได้ทุกส่วนของร่างกาย click เพื่อดูภาพโรคด่างขาว 

 

โรคด่างขาว การรักษา ?

โรคด่างขาวเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่มีผลกระทบด้านจิตใจและความงาม หากมีขาดเล็กผู้ป่วยยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา แต่ควรทำการป้องกันแสงแดดกันผิวไหม้

 • เลี่ยงแสงแดดจัด ทาครีมกันแดดสม่ำเสมอ เนื่องจากบริเวณรอยโรคขาดเซลล์เม็ดสีเมลานินไป ผิวจะไหม้แดดได้ง่ายกว่าปกติ 
 • การใช้เครื่องสำอางค์เพื่อปกปิด เป็นขั้นตอนที่ง่ายและปลอดภัยในรายที่เป็นบริเณไม่กว้าง
 • การฉายแสงร่วมกับการทายาเพื่อกระตุ้นเมลาโนไซด์ [PUVA]
 • ยาทาเสตียรอยด์ ได้ผลการรักษาไม่มากนัก โดยยาทาที่ใช้จะเป็นยาทาความเข้มข้นปานกลางเช่น 0.1% TA ทาที่ผื่นเช้าเย็น click เพื่อดูเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์อย่างถูกวิธี 
 • การนำผิวหนังปกติมาปลูกถ่ายบนรอยโรคใช้ในรายที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล เนื่องจากการรักษายุ่งยากและยาวนาน
 • ยาทา protopic เป็นยาที่ช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดสี ใช้ทาเช้าเย็นเช่นเดียวกับยาทาสเตียรอยด์ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา protopic 

 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคผิวหนัง 

 

บรรณานุกรม

 • ภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
 • ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Discussion1 Comment

 1. Pingback: วิธีใช้ สเตียรอยด์ อย่างถูกวิธี | ตอบคำถาม สิว ฝ้า ผิวพรรณ

Leave A Reply