power by skinanswershop.com

ติ่งเนื้อที่คอ skin tag

0

หลายคนเมื่ออายุมากขึ้น เริ่พบว่ามีติ่งเนื้อตาม คอ รักแร้

ติ่งพวกนี้คืออะไร รักษาอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 

skin tag คืออะไร ?

skin tag หรือติ่งเนื้อที่ผิวหนัง เกิดจากผิวหนังที่ยื่นออกมาเป็นติ่ง

เกือบทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นจะพบติ่งเนื้อที่ผิวหนังนี้

โดยพบมากขึ้นในคนอ้วน และคนที่เป็นเบาหวาน

 

ติ่งเนื้อที่คอ ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง หน้าตาเป็นอย่างไร ?

ติ่งเนื้อ skin tag นี้ จะมีลักษณะเป็นติ่งยื่นออกมาจากผิว  มีขนาดตั้งแต่ครึ่งเซนติเมตรถึงห้าเซนติเมตร

พบได้บ่อยบริเวณที่มีการเสียดสี

คลิ๊กที่แต่ละชื่อเพื่อดูภาพ

 

เป็นติ่งเนื้ออันตรายไหม ?

ติ่งเนื้อนี้ไม่ใช่เนื้อร้าย ไม่มีอันตราย

แต่อาจก่อให้เกิดความรำคาญโดย เฉพาะเวลาเสียดสีกับเสื้อผ้า

 

ติ่งเนื้อ รักษาอยางไร ?

รักษาได้โดยการตัดออก ไม่ว่าจะด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า เลเซอร์ หรือการจี้เย็น click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจี้เย็น

 

click เพื่อดูวีดีโอการตัดติ่งเนื้อด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply