power by skinanswershop.com

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร

1
picture : Chicken pox! by SuperFantastic on Flickr.com
picture : Chicken pox! by SuperFantastic on Flickr.com

 

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร ? อีสุกอีใส อาการและการรักษา หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 

อีสุกอีใส คืออะไร ?

อีสุกอีใส คือไข้ออกผื่น ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส  Varicella zoster virus

เป็นโรคที่มักพบในเด็กอายุต้ำกว่าสิบขวบ เมื่อเป็นอีสุกอีใสแล้วจะไม่เป็นอีสุกอีใสซ้ำอีกเพราะร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วตลอดชีวิต

แต่เชื้อไวรัสนนี้สามารถหลบอยู่ในปมประสาทเปิดเป็นโรคงูสวัสแทน click เพื่ออ่านเกี่ยวกับงูสวัส

 

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร ?

ติดต่อโดยละอองจากการหายใจ ไอจาม

โดยผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนผื่นขึ้นจนผื่นตกสะเก็ดทั้งหมด

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อนหากมีการสัมผัสโรคควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับยาหรือวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

 

 

อาการของโรคอีสุกอีใส

 • หลังติดเชื้อประมาณสองสัปดาห์จะเริ่มมีไข้ ปวดศรีษะเจ็บคอเบื่ออาหาร 
 • หลังอาการไข้ 1-2 วันจะเริ่มมีผื่นแดง
 • ผื่นแดงกลายเป็นตุ่มน้ำต่อมาตกเป็นสะเก็ด มีอาการคัน
 • รอยโรคที่มีการอักเสบจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ได้ click เพื่อดูภาพแผลเป็นจากอีสุกอีใส
 • เมื่อเข้าสัปดาห์ที่สองผื่นจะเริ่มตกสะเก็ดอาการต่างๆจะค่อยๆดีขึ้น
 • click เพื่อดูภาพ อีสุกอีใส 

 

การรักษา

 • อีสุกอีใสจะหายได้เอง 
 • ยาฆ่าเชื้อ virus acyclovir พิจารณาให้เป็นรายๆ โดยจะรับประทานยาเป็นเวลาเจ็ดวัน ได้ประโยชน์จากยาสูงสุดเมื่อรับประทานภายใน 24 ชม.หลังผื่นขึ้น click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อไวรัส Acyclovir 
 • ตัดเล็บให้สั้นเพื่อป้องกันการแกะเการอยโรคจนเป็นแผล หรือติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
 • แยกผู้ป่วยไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรค ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ล้างมือบ่อยๆ ใส่ผ้าปิดจมูก click เพื่อดูวีดีโอสอนการล้างมือที่ถูกต้องสำหรับเด็ก 
 • การดูแลเป็นการรักษาตามอาการทั่วไป อาการไข้ทานยาแก้ปวดลดไข้คือยาพาราเซตามอล เช็ดตัวลดไข้  ไม่รับประทานยากลุ่ม NSAID
 • ทาคาราไมด์ลดอาการคันของผื่น

 

วัคซีนโรคอีสุกอีใส

ผู้ที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับเชื้ออีสุกอีใสจะไม่ป่วยเป็นโรค แต่สามารถเป็นผู้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไปได้

ฉีดทั้งหมดสองเข็มห่างกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

 

 

click เพื่อกลับไปหน้าสารบัญเวบ 

 

บรรณานุกรม

 • Anthony J Papadopoulos, MD.Chicken Pox .Medscape.http://emedicine.medscape.com/article/1131785-overview#aw2aab6b2b6
 • อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
 • center of disease control and prevention .Chicken pox .http://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม