power by skinanswershop.com

ผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง

1

ผื่นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง

เป็นอีกหนึ่งโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย

และเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วน โดยเฉพาะ บริเวณมือ และใบหน้า

ที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมีได้มาก

มีรายละเอียดอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม