power by skinanswershop.com

งูสวัส ติดต่อไหม

1
picture : Herpes zoster by rosmary on Flickr.com
picture : Herpes zoster by rosmary on Flickr.com

 

งูสวัส ติดต่อไหม

งูสวัสหน้าตาเป็นอย่างไร ? ติดต่อไหม พันรอบตัวแล้วตายจริงหรือไม่ ? มาหาคำตอบกันค่ะ

 

งูสวัสคืออะไร ?

งูสวัส คือโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดอีสุกอีใส คือไวรัสที่ชื้อว่า Varicella Zoster Virus

เมื่อเราเป็นอีสุกอีใส เชื้อไวรัสนี้ จะเข้าไปหลบอยู่ตามปมประสาท รอการแสดงอาการอีกครั้งออกมาในรูปของงูสวัส

ซึ่งการแสดงอาการอีกครั้งนั้น หรือการกำเริบมาเป็นงูสวัสนั้นก็มันเกิดเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำลง

 

งูสวัส ติดต่อไหม ?

เชื้อไวรัสที่อยู่ในแผลงูสวัสสามารถติดต่อได้ โอกาสติดไม่สูงมากนัก

โดยการติดต่อติดได้จาก การสัมผัสของเหลวจากตุ่มน้ำของงูสวัส

โดยการติดเชื้อนั้นจะทำให้เกิดเป็นอีสุกอีใส สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใส  ไม่ใช่เกิดเป็นงูสวัส

 

อาการของงูสวัส

 • ก่อนผื่นขึ้นสองถึงสามวันจะเป็นระยะที่มีการอักเสบของเส้นประสาทที่มีไวรัสอยู่ จะมีอาการปวดลึกลงไปใต้ผิวหนัง ตามแนวเส้นประสาทนั้น 
 • ต่อมามีตุ่มน้ำใสบนพื้นแดง เป็นกลุ่มขึ้นตามเส้นประสาท ตุ่มกลายเป็นหนองและตกสะเก็ดในสองสัปดาห์ มีอาการเจ็บตลอดช่วงที่มีผื่น
 • รอยโรคที่ผิวแม้จะหายแล้วแต่การอักเสบที่เส้นประสาทอาจยังอยู่ทำให้มีอาการเจ็บลึกๆใต้ผิวหนังสร้างความทรมานให้ผู้ป่วยได้
 • click เพื่อดูภาพงูสวัส 

 

งูสวัสพันรอบตัวแล้วตายจริงหรือไม่ ?

รอยโรคของงูสวัส จะขึ้นตามแนวของเส้นประสาท

ซึ่งเส้นประสาทนั้นจะมีแนวเริ่มต้นจากแกนกลางของร่างกายวิ่งไปแต่ละด้านซ้ายขวา  ดังภาพ

ดังนั้นงูสวัส รอยโรคจะเป็นที่ข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย ไม่มีการพันรอบตัว

การเกิดรอยโรคงูสวัสที่เส้นประสาทมากกว่าหนึ่งแนวนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในรายที่เป็นมาก หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

คำว่างูสวัสพันรอบตัว จึงอาจเทียบได้กับกรณีที่มีงูสวัสเป็นในหลายแนวเส้นประสาท ซึ่งหมายความว่าอาการเป็นมากกว่าทั่วไป

รายที่เป็นงูสวัสมากกว่าสามแนวเส้นประสาท เรียกว่าเป็นงูสวัสแบบกระจายหรือ disseminated herpes zoster ซึ่่งมีอัตราการตาย 5-15% จาก ปอด ตับ หรือ สมองอักเสบจากไวรัส

สรุป คืองูสวัสโดยธรรมชาติแล้วรอยโรคจะไม่ข้ามแนวกลางลำตัว จึงไม่มีโอกาสเป็นรอยโรคแบบงูรัดรอบตัว

งูสวัสที่มีโอกาสเป็นอันตรายถึงชีวิตคืองูสวัสที่เป็นหลายแนวเส้นประสาท ที่เรียกว่า disseminated herpes zoster click เพื่อดูภาพ

 

งูสวัสขึ้นตา

งูสวัสที่บริเวณใบหน้าตรงเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับดวงตาอาจเกิดผลข้างเคียงคือกระจกตาอับ ทำให้เสียการมองเห็นได้ click เพื่อดูภาพ

 

 

การรักษา งูสวัส

 • ยาต้านไวรัส acyclovir พิจารณาให้เป็นรายๆในรายที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเช่นผู้สูงอายุ ได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อทานยาภายในสามวันแรกหลังผื่นขึ้นรับประทานนานประมาณหนึ่งสัปดาห์ 
 • ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเปลี่ยนเป็นการให้ยาทางหลอดเลือด

 

ข้อปฏิบัติตัวสำหรับผู้เป็นงูสวัสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 • ปกคลุมรอยโรคจนกว่าโรคจะตกสะเก็ด 
 • เลี่ยงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนสูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เพราะคนกลุ่มนี้หากติดเชื้ออาจส่งผลเสียรุนแรง
 • ล้างมือบ่อยๆ

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส 

click เพื่ออ่านเกี่ยวกับวิธีการประคบตุ่มน้ำพอง ให้หายไวขึ้น 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่วกับอาการปวดหลังงูสวัส

 

 

บรรณานุกรม

 • center of disease control and prevention .Herpes zoster . http://www.cdc.gov/shingles/about/transmission.html
 • อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม