power by skinanswershop.com

กลาก คือ อะไร ?

7
picture by teresatrimm on Flickr.com
picture by teresatrimm
on Flickr.com

 

กลาก คือ อะไร ?

โรค กลาก คือ อะไร ? ติดต่อมั้ย รักษา อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

กลาก คือ

กลาก คือโรคที่เกิดจากการติด เชื้อรา ในกลุ่ม dermatophyte

ที่ผิวหนังบริเวณต่างๆ เช่น ใบหน้า ขาหนีบ รักแร้ ใต้ราวนม ทำให้เกิดอาการของโรคคือ ผื่นแดงคันเป็นขุยสะเก็ด

 

กลากติดต่ออย่างไร ?

เชื้อราพบได้ทั้งในผิวหนังของคนและสัตว์จึงสามารถติดเชื้อรานี้ได้จากการสัมผัสผิวหนังของคนและสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขที่เป็นเชื้อรา

รวมถึงติดจากเฃื้อราที่ติดอยู่ที่ของใช้ส่วนตัวของผู้เป็นเฃื้อราเช่นใช้ผ้าเช็ดตัวหรือหวีร่วมกัน

 

กลาก อาการเป็นอย่างไร ?

เชื้อรา dermatophyte จะเจริญอยู่ในชั้นเคอราตินของผิวหนัง ผม และเล็บโดยอาการจะเป็นผื่นคันแดงชัดบริเวณขอบผื่นมีสะเก็ด  click เพื่อดูรูปเชื้อราที่บริเวณต่างๆ

 

กลาก การรักษา

เชื้อราที่ลำตัวและใบหน้าหากบริเวณไม่กว้างนัก ใช้เป็นยาทา clotrimazole ทาวันละสองครั้งนานสองถึงสามสัปดาห์

ถ้าเป็นบริเวณกว้างหรือกลากที่หนังศรีษะ เล็บ เท้า ใช้เป็นยารับประทานซึ่งระยะเวลาในการรับประทานยาแตกต่างกันตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงสามเดือน

ยารับประทานควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได้ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อรา

 

กลาก การป้องกัน

รักษาสุขอนามัยของผิวไม่ให้ผิวแห้งอับชื้น ไม่สวมเสื้อผ้ารัดแน่น ลดน้ำหนักเพื่อลดความอับชื้นของผิวหนังบริเวณซอกพับ

ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่เป็นกลากที่เท้าให้สวมถุงเท้าก่อนสวมกางเกงใน ป้องกันชุดชั้นในพาเชื้อกลากที่เท้ามาบริเวณขาหนีบเวลาใส่

กลากที่เท้าควรเปลี่ยนรองเท้าเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

คนท่เหงื่ออกเท้ามากอาจต้องเปลี่ยนถุงเท้าระหว่างวันป้องกันการอับชื้น

 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกลื้อน 

 

บรรณานุกรม

– อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

– Tinea cruris: medscape ; http://emedicine.medscape.com/article/1091806-overview [2013,Nov25].

 

 

 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม