power by skinanswershop.com

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ

0

ขึ้นชื่อว่ามะเร็ง ก็เป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับทุกเพศทุกวัย

มะเร็งผิวหนัง เป็นได้ทุกส่วนไม่เว้น องคชาติ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งองคชาติ มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ

1. อายุยิ่งมากขึ้น โอกาสเป็นยิ่งมากขึ้น

หัวล้าน

จากการศึกษา 4 ใน 5 ขอผู้เป็นมะเร็งองคชาติมีอายุ 55 ปีขึ้นไปค่ะ

2. ระวัง แผลเรื้อรัง ก้อนเนื้อ

อาจเป็นมะเร็ง องคชาติ

เหล่านี้คืออาการเริ่มต้นของมะเร็งองคชาติ ควรไปให้คุณหมอ ตรวจเช็คค่ะ

3. รักษาไว โอกาสรอดสูง

clock

หากรักษาตั้งแต่ระยะ 1 คือเนื้อมะเร็งไม่แพร่กระจาย

ยังอยู่เฉพาะบริเวณรอยโรค โอกาสรอด 80-85 % ค่ะ

4. สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยง

มะเร็งองคชาติ

การสูบบุหรี เป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งองคชาติค่ะ

5.มีคู่นอนมาก โอกาสเพิ่ม

มะเร็ง

สองปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งองคชาติคือ การติดเชื้อ HIV และ HPV ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพัน

การมีคู่นอนมากถือเป็นการเพิ่มโอกาสการติดเชื้อไวรัสทั้งสองตัวนี้ค่ะ

6 . ขลิบหนังหุ้มปลาย ลดความเสี่ยง

ขลิบ

การขลิบหนังหุ้มปลาย เป็นการลดโอกาสการเกิดมะเร็งองคชาติค่ะ

7.มะเร็งองคชาติรักษาหายได้

hospital

หลากหลายวิธีในการรักษา ขึ้นกับระยะของโรคทั้ง การผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด การฉายแสง

 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ 

 

 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply