by RevivalBangkok .com

แนวทางการรักษา ผลข้างเคียงจากการ ฉีด ฟิลเล่อ

0

แนวทางการรักษาผลข้างเคียงจากการฉีดฟิลเล่อ

Short note จากการประชุมประจำปีสมาคมแพทย์ผิวหนัง 2558 ?

 

ผลข้างเคียงและอาการที่เกิดได้

 • Permanent blindness ในไทยมีรายงานไม่น้อยกว่า 8 เคส แต่ไม่มีการส่งรายงานการศึกษาและวิจัย เป็นอาการsudden vision lost 12 case blindness ที่มีรายงานใน international report พบ ว่าส่วนมาก( 7 เคส ) เกิดจาก autologous fat , 4 case from HA , 1 case from collagencollagen เคสที่พบ blindness จะมี skin necrosis  เป็นบริเวณกว้างร่วมด้วย
 • Skin necrosis ,early clinical อาจมาแบบบอกได้ยากว่าเป็นของอาการ skin. Necrosis อาจมาเป็นผื่นหรือตุ่มแดงที่คล้ายสิวหรือแพ้ยาชา หรือ mat like telangiectasia
 • รายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เกิดจาก vascular compromise จากการฉีดฟิลเล่อพบได้ 41 รายงานการศึกษา จำนวนผู้ป่วย 61 เคส ไม่มีข้อมูลของเคสที่เกิดในไทย
 • ความแตกต่างของผลข้างเคียงจากการอุดตันที่ venous และ artery คือ หากอุดตันเส้นเลือดแดงจะเห็นเป็น blanching จากนั้นตามด้วย skin grey black discoloration ร่วมกับอาการปวดแบบ sharp pain แต่การอุดตันของ vein จะเห็นเป็น bruise ,skin discoloration  และswelling
 • สามารถเกิด ischemic stroke

การป้องกันผลข้างเคียง

 • ศึกษาอนาโตมีของ blood vessel บนใบหน้า แต่ยังไม่ใช่การป้องกัน complication ได้ทั้งหมดเนื่องจากมี variation ในแต่ละบุคคลและเส้นเลือดมีการ anastomosis ทั่วใบหน้า
 • บริเวณที่เกิด complication ได้บ่อยเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ nasplabial fold ,forehead,บริเวณที่เคยทำการผ่าตัดมาก่อน
 • เลี่ยงการฉีดเคสที่มีความเสี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเคสที่ต้องฉีดในบริเวณที่เคยมี trauma หรือ surgery มาก่อน เช่น case ที่เคยทำจมูก , too flat nose ,multiple time Rhinoplasty
 • ฉีดให้ถูก plain , ไม่ force ,เดินยาทีละปริมาณน้อย ฉีดให้ช้า draw back check ว่าเข้า vessel หรือไม่ทุกครั้งเมื่อเข็มเปลี่ยนตำแหน่ง
 • Early detect sign of vascular compromise
 • Promp treatment with emergency kit ( NTG patch , hyarulonidase )
 • Blunt canular ไม่ได้ป้องกันการเกิด complication ควรเลือกใช้ blunt canular ที่มีคุณภาพเพื่อลดโอกการการ trauma vessel , blunt canular ขนาดยิ่งเล็กจะเกิดโอกาศการ trauma vessel ได้เหมือน sharp needle
 • ระวังการเกิด infection ทุกครั้งที่ฉีด filler
 • Plain ที่ฉีด ให้ฉีดmore medial and more superficial เพื่อลดการเกิด vascular compromise complication
 • Reduce viscosity by dilution filler with lidocain
 • Inject very slow and low pressure
 • Use smallest sharp needle as you can
 • Use non-dominant hand compress เส้นเลือดใหญ่ในบริเวณที่ฉีด
 • การฉีด id ก็สามารถเกิด vascular compromise เห็นเป็น blanching ได้เช่นกัน
 • กาารฉีด filler ให้ช้าและปริมาณน้อยๆป้องกันการเกิด vascular complication ได้เนื่องจากจะลดpressure ของ filler bolus ให้น้อยกว่า diastolic pressure ของเส้นเลือด ทำให้filler ไม่สามารถชนะแรงดันในเส้นเลือดเข้าไปในเส้นเลือดได้
 • Golden period สำหรับ permanent blindness = 90 mins
 • Golden period สำหรับ skin necrosis  = 6 hr
 • การทำ warm compression ทันทีที่เกิดให้ใช้อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากหาอุณหภูมิสูง เช่น 60 องศาเซลเซียส จะเกิด tissue damage
 • การ test area of vascular compromise สามารถทำได้โดยการใช้ เข็ม เบอร์ 18 เจาะ test ( block ยาชาก่อน ) บริเวณที่  vascular compromise จะมีเลือดออกน้อยกว่า

การรักษาเมื่อเกิดผลข้างเคียง

 • กรณี skin necrosis การ early diagnosis มีผลต่อ prognosis เมื่อเปรียบเทียบ case ที่ detect complication ได้ไวกว่าเริ่มต้นรักษาได้เร็วกว่าจะหายกลับเป็นปกติได้รวดเร็วกว่า
 • อาการหนึ่งที่ช่วยทำให้ detect complication ได้คืออาการปวดแบบปวดมากตลอดซึ่งเป็นอาการ ischemia แต่การใช่ ยาชาในการฉีดฟิลเล่อจะทำให้การ detect อาการปวด delay ออกไปคือสังเกตุอาการปวดรุนแรงได้หลังจากยาชาหใดฤทธิ์ที่  4-6 ชม
 • การฉีด hyarulonidase ฉีดแบบ multiple site and multiple plain ทั่วบริเวณที่มี necrosis
 • เมื่อพบ complication ให้ทำ warm compress ( ไม่ทำ cold compress เนื่องจากทำให้เกิด ischemia มากยิ่งขึ้น ฉีด hyarulonidase ในห้านาทีวัดความดันและแปะ ntg ระหว่างไปโรงพยาบาล ในกรณีที่ complication จาก vascular compromise ไม่ได้เกิดบริเวณจมูกและรอบดวงตาให้ทำ massage โดยการกดลูกตาใต้คิ้วเบาๆนับ 1-5 แล้วคลายไปเรื่อยๆจนถึงโรงพยาบาล
 • Hyarulonidase 1 amp 1500 unite per vial dilute + NSS 10 ml ให้เป็น 150 unit per ml
 • การรักษา skin necrosis complication แบ่งเป็นสองแบลคือเทียบได้กับ second degree burn หรือเทียบได้กับ full thickness burn
 • Skin necrosis แบบ secondary burn : dressing + antibiotic ointment +- EGF ( topical )
 • Skin necrosis แบบเทียบได้กับ third degree burn เพิ่มการทำ flap , debridement , + bone marrow stem cell รักษา death tissue ให้ wet ตัวอย่างเคสที่นำมาเป็น skin necrosis ทีจมูกสภาพ appearance เกือบปกติหลังทำการรักษาสองปี

ตัวอย่างเคสผลข้างเคียง

อาการของเคสในรายที่เกิด sudden permanent blindness

 • Occular pain immediate after injection
 • Diminish vision
 • Ptosis
 • Headache
 • Dizziness
 • Nausea
 • Opthalmoplegia

ตัวอย่างเคสผู้ป่วยชายอายุ  23 ปี มาด้วย ฉีด HA ที่จมูกโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ จากนั้นเกิดอาการปวดเสียการมองเห็น pupile fix dilate 5 mm และการเคลื่อนไหวของตาทันที ได้รับการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลระดับเอกชนชื่อดัง

หลังการรักษาด้วย hyarulonidase local injection and retrobulbar injection , supplement , ntg patch ,hyperbaric Chamber , low lewel laser , carbogen, pulse electro-therapy  ,supplement and medication such as Asa ,trental , ,steroids, antibiotic ,platelet rich plasma , Bone marrow stem cell

การฉีด hyarulonidase retrobulbar เพื่อ improve EOM และลดการเกิด cosmetic complication เช่น microopthalmos ,inopthalmos โดยการใช้ catgut ไม่ใช้ sharp needle เพื่อป้องกันเข็ม trauma เข้า globe

Clinical มีลำดับการดีขึ้นดังนี้

visual accuity ดีขึ้นจาก no light perception เป็น light perception ที่ day 5

Ptosis กลับมาเกือบปกติที 1 สัปดาห์ 

อาการปวด ลดลงอย่าง significant ที่ day 10

EOM almost fully recovery at 2 week

 

 

 

แพทย์หญิงชลธิรศน์​ ศรีเกษตรสรากุล [คุณหมอฟ้า] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงาม จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ Diploma in Dermatology and Dermatosurgery จากนั้นคุณหมอฟ้าได้ร่วมงานกับคลินิกชื่อดังและโรงพยาบาลต่างๆอาทิเช่น โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลมิชชั่น สถาบันโรคผิวหนัง และเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังให้กับเวบไซด์ ให้ความรู้ทางอินเตอร์เนตอันดับหนึ่ง หาหมอ.คอม นอกจากนี้คุณหมอฟ้ายังคอยศึกษาต่อและเข้าร่วมงานประชุมเพื่อ update เทรนการรักษาและดูแลสุขภาพโดยตลอด โดยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย ในหลักสูตร American Board of Anti-Aging Medicine , ศึกษาต่อด้านปัญหาผมร่วงและการปลูกผม ในหลักสูตร Fellowship in hair Restoration ที่ DHT clinic กับบิดาแห่งการปลูกผมของ Asia นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังในหลักสูตร Primary care Skin Cancer Medicine จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังร่วมงานประชุมอีกมากมายเช่น ศีกษาต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการอบรมการฉีด โบท้อก ฟิลเล่อ ร้อยไหม เลเซอร์ชนิดต่างๆ จากบริษัทชั้นนำเช่น Allergan , Restylane ,celles , laser Aesthetic etc. ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Medical Director " Revival Clinic " คลินิกเสริมความงามและชะลอความชรา ตั้งอยู่ใกล้ BTS เพลินจิต

comments

Leave A Reply