by RevivalBangkok .com

สเต็มเซลล์ ทางการแพทย์

0

4966621857_e3952d2563_z

ระยะหลังเราได้ยินเกี่ยวกับการใช้ สเต็มเซลล์ เพื่อประโยชน์ทางความงามกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆ รายละเอียดเป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ

 

สเต็มเซลล์คืออะไร ?

สเต็มเซลล์ หรือเซล์ลต้นกำเนิด คือเซลล์ตัวออ่อนที่มีคุณสมบัติแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้เอง

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่นี้ ทางการแพทย์จึงต้องการนำมาเป็นความหวังในการรักษา

เพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติ

 

ผลการทดลองในสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ

โรคเบาหวานเกิดจากการที่เซลล์ของตับอ่อนมีความผิดปกติ ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซุลินได้

จึงได้มีการทดลอง เพาะเลี้ยง สเต็มเซลล์ ของตับอ่อน

นำไปฉีดให้กับทดลองในหนูที่เป็นเบาหวาน พบว่าหนูที่เป็นเบาหวานสามารถสร้างอินซูลินได้

แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองในสัตว์เท่านั้น

 

ปัญหาด้านจริยธรรม

สเต็มเซลล์ ที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้น คือสเต็มเซลล์ที่ได้มาจากตัวออ่น

ของสิ่งมีชีวิต เมื่อเริ่มแรกมีการแบ่งตัวหลังปฏิสนธิ

จึงเกิดคำถามว่า การนำสเต็มเซลล์มาทดลองเป็นการ ทำลายชีวิตหรือไม่ ?

ซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

 

การทดลองสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จากปัญหาด้านจริยธรรมการทดลองสเต็มเซลล์ในอเมริกาจึงถูกระงับ

จนกระทั่งต่อมาปี 2552 กฎหมายการระงับถูกยกเลิกจึงได้มีการทดลองเกี่ยงกับสเต็มเซลล์ในอเมริการอีกครั้ง

 

การใช้สเต็มเซลล์ในทางการแพทย์ปัจจุบัน

ปัจจุบันการใช้สเต็มเซลล์ที่เป็นที่ยอมรับและมีผลการวิจัยรองรับมีเพียงการใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเลือด

เฉพาะในกรณี่ที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น และต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมเสียก่อน

 

การใช้สเต็มเซลล์เพื่อประโยชน์ทางความงาม

ยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการชลอความงามหรือช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้น

 

สเต็มเซลล์ในครีม

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่ตายได้ง่ายมาก

ต้องการสภาวะแวดล้อมและน้ำเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม

จึงเป็นไปได้ยากในการคงสภาพเซลล์ของสเต็มเซลล์ไว้นอกห้องทดลอง

 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชะลอความชรา 

 

บรรณานุกรม

  • ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

 

 

 

 

แพทย์หญิงชลธิรศน์​ ศรีเกษตรสรากุล [คุณหมอฟ้า] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงาม จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ Diploma in Dermatology and Dermatosurgery จากนั้นคุณหมอฟ้าได้ร่วมงานกับคลินิกชื่อดังและโรงพยาบาลต่างๆอาทิเช่น โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลมิชชั่น สถาบันโรคผิวหนัง และเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังให้กับเวบไซด์ ให้ความรู้ทางอินเตอร์เนตอันดับหนึ่ง หาหมอ.คอม นอกจากนี้คุณหมอฟ้ายังคอยศึกษาต่อและเข้าร่วมงานประชุมเพื่อ update เทรนการรักษาและดูแลสุขภาพโดยตลอด โดยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย ในหลักสูตร American Board of Anti-Aging Medicine , ศึกษาต่อด้านปัญหาผมร่วงและการปลูกผม ในหลักสูตร Fellowship in hair Restoration ที่ DHT clinic กับบิดาแห่งการปลูกผมของ Asia นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังในหลักสูตร Primary care Skin Cancer Medicine จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังร่วมงานประชุมอีกมากมายเช่น ศีกษาต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการอบรมการฉีด โบท้อก ฟิลเล่อ ร้อยไหม เลเซอร์ชนิดต่างๆ จากบริษัทชั้นนำเช่น Allergan , Restylane ,celles , laser Aesthetic etc. ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Medical Director " Revival Clinic " คลินิกเสริมความงามและชะลอความชรา ตั้งอยู่ใกล้ BTS เพลินจิต

comments

Leave A Reply