power by skinanswershop.com

ผู้หญิงกินยาปลูกผมบ้างได้ไหม

0

ปัญหาผมบางศรีษะล้าน ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในเพศชาย ผู้หญิงก็เกิดปัญหาผมบาง ศรีษะล้านได้เช่นเดียวกัน

ในผู้ชาย เรานิยมรับประทานยาปลูกผมเพื่อรักษา แต่ในผู้หญิงสามารถรับประทานยาปลูกผม เช่นเดียวกับผู้ชายได้ไหม หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

ยาปลูกผมที่รับประทานคืออะไร ?

ยาปลูกผมที่ใช้ในการรับประทานที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยาว่ามีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานในการรักษา

ศรีษะล้าน ปัจจุบันมีเพียงตัวเดียวคือยา Propecia

ซึ่งการทำงานของยานี้คือ การยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายตัวที่ออกฤทธิ์ต่อรากผม หรือ DHT

เนื่องจากยาตัวนี้เกี่ยวข้อกับการยับยั้งฮอร์โมนเพศชายที่รากผม จึงอนุญาติห้ใช้ในเพศชายเท่านั้น

 

ทำไมห้ามใช้ Finasteride ในเพศหญิง ?

สาเหตุที่ Finaseride จำกัดการใช้แต่เฉพาะหัวล้านในเพศชายนั้นเนื่องมาจาก

ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติในทารก

เนื่องจากกลไกของยาคือ การยังยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายตัวที่ทำส่งผลกระทบต่อรากผม

หากยาอยู่ในกระแสโลหิตของหญิงแล้วเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

จึงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของตัวออ่น เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสืบพันธ์

เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์เราจึงไม่อนุญาติให้ใช้ยานี้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์

 

อีกสาเหตุคือด้านประสิทธิภาพของยาในการรักษาศรีษะล้านในเพศหญิง

ศรีษะล้านในเพศหญิงไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับเพศชาย

ในเพศชายนั้น สาเหตุการเกิดศรีษะล้าน ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าเกิดจากผลของฮอร์โมนเพศชาย

การใช้ยาFinastreide เพื่อลดการสร้างฮอร์โมนเพศชายตัวที่ส่งผลกระทบต่อรากผม

จึงได้ ประสิทธิภาพค่อนข้างดี คือ 88% ของผู้ใช้

แต่ส่วนในผู้หญิง สาเหตุการเกิดศรีษะล้านนั้นค่อนข้างซับซ้อน

และยังไม่เป็นที่กระจ่างนัก ไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนเพศชายแต่เพียงอย่างเดียว

การใช้ Finasteride เพื่อการรักษาจึงได้ประสิทธิภาพน้อยกว่า คือได้ผล ประมาณ 60% ของผู้ที่รับประทานยา

และสามารถใช้ได้ เฉพาะในหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วเท่านั้นเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในครรภ์

 

โดยสรุปการรับประทานยา Finasteride ปลูกผมในเพศหญิงนั้น

สามารถใช้ได้เฉพาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน เพื่อป้องกันการเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

และประสิทธิภาพในการรักษานั้นได้ผลเพียง 60% ของผู้ใช้ยา

 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply