power by skinanswershop.com

ผมร่วงเป็นหย่อม Alopecia Areata

0

ผมร่วงป็นหย่อม หรือ Alopecia Areata ถือเป็นสาเหตุผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็นที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสามรองจากโรคศรีษะล้านทางพันธุกรรมและผมร่วงในช่วงเจ็บป่วย รายละเอียดเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

Alopecia Areata คืออะไร ?

Alopecia Areata คือโรคผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น โดยส่วนมากหายได้เอง

สาเหตุยังไม่ชัดเจนนักแต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา

 

สาเหตุ

AA ethiology

เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายเราเอง

ทำปฏิกิริยากับรากผมและเล็บของตัวเราเอง ทำให้เกิดผมร่วง และในบางเคสมีเล็บเป็นหลุมด้วย

พบประวัติเกี่ยวข้อทางพันธุกรรม 15-40% ของเคสผู้ป่วย

จากการศึกษาพบว่า Gene ในหลายตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโรคผมร่วงนี้

โรคนี้อาจพบสัมพันธุกับโรของต่อไทรอยด์ ต้อกระจก สะเก็ดเงิน ด่างขาว ภูมิแพ้ผิวหนัง

 

อาการ

ผมร่วงหายเป็นวงกลมหรือวงรี ขอบเขตชัดเจน อาจพบผมร่วงตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่ง

อาจเป็นจุดผมร่วงเป็นตอๆ

ถ้านำผมมาส่องดูด้วยกล้องขยายจะพบลักษณะเฉพาะเรียกว่า Exclamation Mark hair คือ รากผมเป็นระเปาะเหนือขึ้นมามีคอคอด exclaimation mark hair

 

การตรวจเพิ่มเติม

histology alopecia areata

หากมีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณผมร่วงส่งตรวจก็จะพบ เซลล์เม็ดเลือดขาวมาทำลายผมบริเวณรากผม

 

การรักษา

การรักษาขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรค

  • การทายาสเตียรอยด์ที่รอยโรคเช้าเย็น
  • การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าที่รอยโรค ทุกเดือน เริ่มเห็นผล 1-2 เดือนหลังการรักษา
  • การรับประทานยาสเตียรอยด์

การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์นั้น อาจเกิดผมข้างเคียงเช่น ผิวบางยุบตัว

สำหรับยาสเตียรอยด์รับประทาน ผลข้างเคียงเช่น ผิวแตกลาย สิว ต้อกระจก ความดันสูง

  • การทายาปลูกผม Minoxidil ใช้ร่วมกับการทายาสเตียรอยด์
  • การทายาเพื่อกระตุ้นปกิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน เกิดการระคายเคืองในช่วงการรักษาได้

ผมร่วงเป็นหย่อม รักษาหายไหม ?

60 % ของเคส หายภายในหนึ่งปี แต่ก็สามารถกลับมาได้อีก

 

ผมร่วงเป็นหย่อม จะกลายเป็นร่วงหมดศรีษะไหม ?

5% ของผู้ป่วยผมร่วงเป็นหย่อม มีผมร่วงทั้งศรีษะหรือเรียกว่า Alopecia Totalis

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply