power by skinanswershop.com

ทำไมเด็กมีไข้ ไม่ควรให้กิน แอสไพริน

0

เด็กๆ ป่วยเป็นหวัดมีไข้ได้ บ่อย บางคนอาจเคยได้ยินว่า

เด็กมีไข้ควรเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน เพราะอะไร มาดูกันค่ะ

เด็กมีไข้ ไม่ควรทานยาแอสไพริน เพราะอะไร ?

เนื่องจากมีกลุ่มอาการหนึ่งชื่อ Reye syndrome ซึ่งสำพันธ์กับอาการเป็นไข้หวัดจากเชื้อไวรัส และการรับประทานยาแอสไพริน

โดยพบว่าเด็กที่มีอาการ Reye syndrome นั้น 90% มีอาการจากการติดเชื้อไวรัส เช่นอาการไข้หวัดนำมาก่อนร่วมกับตรวจพบยาแอสไพรินในเลือด จึงเป็นสาเหตุให้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน เว้น ในโรคเฉพาะที่ควรใช้ยาแอสไพรินเช่น คาวาซากิ ดีที่สุดเมื่อเด็กมีไข้ควรพาไปพบแพทย์ ค่ะ

 

Reye syndrome มีอาการอย่างไร ?

อาการมีหลายระดับความรุนแรงค่ะ

แต่ที่ต้องให้ความสำคัญคือในรายที่มาโรงพยาบาล เมื่ออาการรุนแรงแล้ว เช่นหมดสติขั้นลึก มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 90%

อาการเริ่มต้นเช่น อาเจียน อ่อนเพลียกระสับกระส่ายต่อมามีอาการชักและหมดสติ

 

การรักษาคือการรักษาตามอาการค่ะ

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply