power by skinanswershop.com

ยาทารักษา เล็บเป็นเชื้อรา ciclopirox

1

ยาทารักษา เล็บเป็นเชื้อรา Ciclopirox ใช้อย่างไร ? เหมาะกับใคร ? มาดูกันค่ะ

 

ยาทารักษา เล็บเป็นเชื้อรา Ciclopirox คืออะไร ? 

ยาทาเชื้อราเล็บ

เป็นยาฆ่าเชื้อราที่ใช้ทา ที่เล็บและผิวหนังข้างเคียงเพื่อรักษาเชื้อราที่เล็บ

ชื่อทางการค้ายาที่มีขายในบ้านเราเช่น Loprox

ประสิทธิภาพในการรักษาน้อยกว่ายารับประทาน

จึงนิยมใช้เป็นการรักษาเสริมจากการรับประทานยาฆ่าเชื้อราในการรักษาเชื้อราที่เล็บ

Click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและการป้องกันเชื้อราที่เล็บ 

หรือใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวไม่เหมาะแก่การรับประทานยาฆ่าเชื้อรา

 

 

ยาทารักษา เล็บเป็นเชื้อรา Ciclopirox ใช้เวลารักษานานแค่ไหน ? 

โดยปกติการรับประทานยารักษาเชื้อราที่เล็บจะใช้เวลาสองถึงสามเดือน ถือว่าจบคอสการรักษา

แต่หากใช้การทายาเพียงอย่างเดียวอาจต้องใช้เวลาเริ่มเห็นผลการรักษาถึงหกเดือน

และต้องทำร่วมกับการตัดเล็มเล็บอย่างถูกวิธีทุกสัปดาห์

เนื่องจากเล็บ มีการงอกอย่างช้าๆ

โดยปกติเล็บมือจะงอกเดือนละ 3.5 มิลลิเมตร ส่วนเล็บเท้า จะงอก เดือนละ 1.6 มิลลิเมตร

ดังนั้นเมื่อเราถอดเล็บแต่ละครั้ง ทั้งจากเพราะโรคของเล็บหรือจากการบาดเจ็บจึงใช้เวลานานกว่าเล็บใหม่จะงอกขึ้นมาสมบูรณ์

โดยเล็บนิ้วโป้งมือจะใช้เวลาประมาณครึ่งปี เล็บนิ้วโป้งเท้าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี เร็วช้าแตกต่างกันในแต่ละคนค่ะ

 

วิธีการใช้ ยาทารักษา เล็บเป็นเชื้อรา Ciclopirox

ทายาก่อนนอน

เชื้อราเล็บ

ทายาบริเวณเล็บที่เป็นเชื้อรา ใต้เล็บ และผิวหนังข้างเคียง

ระวังอย่าให้ยาสัมผัสผิวหนังบริเวณอื่นที่ไม่ต้องการรักษาโดยเฉพาะดวงตา

 

สวมถุงเท้า

ถุงเท้า

หลังทายาทิ้งไว้ให้ยาแห้ง 30 วินาทีแล้วสวมถุงเท้า

ไม่ควรให้เล็บเปียกน้ำภายในแปดชั่วโมงหลังทายา

 

ตัดแต่งเล็บ

เชื้อราเล็บ

และล้างยาออกด้วยแอลกอฮอร์ ทุกสัปดาห์

ซึ่งในเล็บที่ยาวและหนามากควรทำโดยแพทย์ ทุกเดือน

Click เพื่อดู VDO การตัดแต่งเล็บเชื้อราโดยแพทย์ 

 

ระวังอย่าทายาใกล้ไฟ สูบบุหรี่ขณะทายาเพราะยาอาจติดไฟได้

มะเร็งองคชาติ

ผลข้างเคียงจากยา

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง

 

ตั้งครรภ์ใช้ได้ไหม ?

ท้อง

ยา Ciclopirox จัดอยู่ใน Preganancy Category B

แต่อย่างไรก็ดี หญิงตั้งครรภ์หากต้องการใช้ยาอย่างไร ควรปรึกษษแพทย์ค่ะ

 

 

 

นอกจากยา Ciclopirox ยังมียาทา ชื่อ Thymol ซึ่งเป็นสารสกัดจาดต้น Thyme มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรา

ใช้ทาเช้าเย็นและใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นปีเช่นเดียวกัน

 

บรรณานุกรม

  •  Ciclopirox Topical Solution.Medlineplus. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a604021.html

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม