power by skinanswershop.com

finasteride ยาปลูกผม มีประสิทธิภาพแค่ไหน ?

0

หลายคนที่มีปัญหาผมร่วงศรีษะล้าน

ควรมองหาตัวช่วยในการรักษา หนึ่งในยาที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานในการรักษาคือ Finasteride 1 mg หรือ Propecia

มีประสิทธิภาพในการรักาาแค่ไหน หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

จากการศึกษาประสิทธิภาพการรักษาของ Finasteride ผู้ผลิต Finasteride ขนาดหนึ่งมิลลิกรัมในการรักษาศรีษะล้าน

ภายใต้ชื่อ Brandname ที่ว่า Propecia

พบว่าในผู้ที่มีศรีษะล้าน ระดับน้อยถึงปานกลาง ยา Fiasteride มีประสิทธิภาพในการทำให้เส้นผมหนาขึ้น

ผมทำบางจนใกล้จะร่วง เส้นโตแข็งแรงดกดำขึ้น ใน 88% ของชายที่ใช้ยา

[ชายหัวล้านหนึ่งร้อยคนรับประทานยาตัวนี้ 88] คน ผมดกดำขึ้นอีกครั้งจากประสิทธิภาพของยา

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply