power by skinanswershop.com

ไอออนโต

0
picture: Magic ball by Sam Bald on Flickr.com
picture: Magic ball by Sam Bald on Flickr.com

เวลาไปร้านหรือคลินิคเสริมความงาม หลายๆคนอาจได้ยินชื่อ ทรีทเม้นไออนโต วันนี้มารู้จักการทำ ไอออนโต หรือ Iontophoresis กันค่ะ

ไอออนโตคืออะไร ?

ไอออนโต [Iontophoresis]คือการใช้ประจุไฟฟ้าในการช่วยทำให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิว

เริ่มนำมาใช้ในทางผิวหนัง เมื่อประมาณ  เจ็ดสิบกว่าปีก่อน

โดยนำมาใช้ในการรักษาโรคเหงื่อออกมากเพื่อช่วยในการผลักยาเข้าสู่ผิวหนัง

 

 

การนำไอออนโตมาใช้ในทางความงาม

มีงานวิจัยในเกาหลีและญี่ปุ่นทำการทดลองโดยการใช้เครื่องไอออนโตเพื่อผลักวิตามินซี เพื่อรักษาฝ้า

พบว่า ทำให้ฝ้าจางลงได้บางผิวดูสดใสขึ้น

แต่ควรใช้เป็นการรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักในการรักษาฝ้า

click เพื่อดูรูปการทำ iontophoresis 

 

บรรณานุกรม

  • ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply