power by skinanswershop.com

รวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคผิวหนัง

0

แค่การตรวจดูผื่นอาจไม่ได้คำตอบว่าเป็นโรคอะไร มีสาเหตุอย่างไรเสมอไป

เป็นโรคผิวหนังมีการตรวจอะไรเพิ่มบ้าง มาดูกันค่ะ

รวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

comments

Leave A Reply